История >> Втора Българска държава

Втора Българска държава

Втората Българска държава е възстановена от братята Асен, Петър и Калоян след въстание през 1185 г., със столица Търново. За край на Втората Българска държава се приема годината 1396 г. с падането на Видинското царство. Това е доста условно защото българската държавност остава да съществува на север от река Дунав - във васалните български княжества Влашко и Молдова. 

Най-голям разцвет Втората Българска държава достига при Иван Асен II, син на стария Асен. Той разгромява ромеите при Клокотница през 1230 г. и тогава България става хегемон на Балканския полуостров.

При цар Иван Александър, България е разделена на няколко независими държави, което улеснява завладяването и от турците - Търновско царство, Видинско царство, Добруджанското деспотство.

Цар Иван Асен І (1190-1196)
2015-04-23
Иван Асен І е един от водачите на освободителното въстание на българите през 1185 г., на когото съвременниците приписват изключителната заслуга за възстановяван...
seen4139
Цар Петър ІV (1185-1197)
2015-04-23
Петър е най-възрастния от тримата братя, водачи на освободителното въстание на българите в края на ХІІ в. Кръщелното му име било Теодор, но се среща и името Ка...
seen3778
Цар Калоян (1197-1207)
2015-04-23
Калоян е третият от братята, застанал начело на освободителната борба против византийското робство. През 1187 г. Калоян е трябвало да отиде заложник в Константи...
seen6837
Цар Иван Асен ІІ (1218-1241)
2015-04-23
Иван Асен ІІ е най-големият син на Иван Асен І от брака му с царица Елена. След убийството на Калоян, Иван Асен І и Александър (синове на Иван Асен І) избягали ...
seen9130
Цар Ивайло (1277-1280)
2015-04-23
Ивайло принадлежал към най-унизените слоеве на народа ни, обречени да преживяват с цената на непрекъснат труд и унижения. Родното му място било в предпланините ...
seen4292
Цар Иван Александър (1331-1371)
2015-04-23
Иван Александър е син на деспот Срацимир и деспотица Кераца. По майчина линия, той бил потомък на Асеневци, а от бащина страна бил издънка на Тертеровия род. До...
seen8150
Цар Иван Шишман (1371-1395)
2015-04-23
Иван Шишман е най-големият син на Иван Александър от втория му брак с търновската еврейка Теодора. Дванадесет годишен е обявен за съуправител на баща си през 13...
seen5783
Цар Иван Срацимир (1356-1397)
2015-04-23
Иван Срацимир е вторият син на Иван Александър от първия му брак с Теодора, дъщеря на великия влашки войвода Иванко Бесараб. След смъртта на най-големия му син ...
seen4696
Деспот Балик
2015-05-29
Архонт Балик е средновековен болярин от Втората българска държава, основател на Карвунското (Добруджанското) деспотство, а по-късно княжество.След падането на Т...
seen1221
Деспот Добротица
2015-05-11
Добротица е български болярин от Втората българска държава, владетел на Добруджанското деспотство със столица Калиакра от 1347 до 1385 г. Женен е за дъщерята н...
seen1602
Княз Иванко
2015-05-29
След смъртта на Добротица през 1385 г., властта на Добруджанското княжество (земите на днешна Добруджа ) преминава в ръцете на сина му Иванко. По това време отн...
seen1807
Исторически резерват Царевец
2015-07-29
Средновековният град Търново бил гъсто застроен. При археологически проучвания, са открити основите на повече от 370 жилищни и стопански постройки, 22 църкви и ...
seen34774
Страници
[1] 2