История >> Втора Българска държава

Втора Българска държава

Св. Четиридесет мъченици
2015-06-04
Тази църква е най-известният средновековен български паметник във Велико Търново. Построена е и е стенописана от българския владетел Иван Асен II в чест на голя...
seen7593
Паметник Асеневци - Търново
2015-06-04
Паметникът Асеневци е посветен на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Мечът, около който са разположени четиримата Асеневци, символизира мощта и възхода ...
seen3832
Басарбовски манастир
2015-06-10
Най-ранните исторически сведения за манастира датират от ХV век и са почерпени от османски данъчни регистри. В един такъв регистър е поместен опис на тимар /поз...
seen3248
Археологичен резерват Червен
2015-07-29
Крепостта Червен съществувала още от римско време, но нейната роля и значение били особено големи през Втората българска държава. Крепостта се издигала на висок...
seen41173
Несебър
2015-07-27
Несебър е включен в списъка на ЮНЕСКО и е един от най-древните градове в Европа и света. Наследник е на древното тракийско селище Менамбрия. Той е разположен на...
seen56772
Крепост Дръстър
2015-04-19
Крепостта Дръстър вероятно е възникнала като тракийско укрепление, чиито основи са използвани от римляните за изграждането на голям и силен град-крепост по поре...
seen3126
Ивановски скални църкви
2015-07-27
От двете страни на река Русенски Лом, в близост до село Иваново, са издълбани килиите и параклисите на включените към ЮНЕСКО - Ивановски скални църкви. Отшелнич...
seen35948
Велико Търново
2015-07-28
Столицата на българските царе - Велико Търново се намира в подножието на Стара планина. Тя е разположена на три исторически хълма - Царевец, Трапезица и Света г...
seen43601
Крепост Овеч - Провадия
2015-08-03
Крепост Овеч е разположена на високо скално плато, на 130 м над околния терен и днешния град Провадия, като 30 м от тях са отвесни скали. Достъпна е само по еди...
seen18325
Страници
1 [2]