Архитектурни и исторически резервати в България

Подробна информация за най-популярните архитектурни и исторически резервати в България. Културен и исторически туризъм.
Жеравна
2015-07-28
Малкото село Жеравна е сгушено в средния дял на Стара планина. Тук се е родил Йордан Йовков един от най-известните български писатели. Селото има много хотели и...
seen39140
Копривщица
2015-07-28
Град Копривщица играе първостепенна роля в Българското Възраждане. От тук са бележитите писатели и просветители Найден Геров, Йоаким Груев, Веселин Груев, Любен...
seen37971
Етнографски музей Вароша - Ловеч
2015-07-28
В ловешкия квартал Вароша времето е спряло и съхранило духа на миналите столетия. Тук къщите са запазили автентичен вид, а в една от тях се помещава музеят на В...
seen21136
Архитектурен резерват – Боженци
2015-03-14
Село Боженци се намира на 16 км от Габрово. То е едно от селищата в България, запазило изцяло старинния си вид от епохата на Българското възраждане. От 1964 г.,...
seen37393
Исторически резерват Царевец
2015-07-29
Средновековният град Търново бил гъсто застроен. При археологически проучвания, са открити основите на повече от 370 жилищни и стопански постройки, 22 църкви и ...
seen33844
Резерват Арбанаси
2015-07-29
Арбанаси достига своя икономически разцвет през втората половина на ХVІІ в. и до края на ХVІІІ в. След този период селото е опожарено няколко пъти от кърджалиит...
seen41769
Национален археологически резерват “Кабиле”
2015-07-29
Археологическият резерват “Кабиле” разполага със собствен музей, където на 960 кв.м площ е уредена постоянна експозиция за историческото развитие на античния гр...
seen28061
Археологичен резерват Червен
2015-07-29
Крепостта Червен съществувала още от римско време, но нейната роля и значение били особено големи през Втората българска държава. Крепостта се издигала на висок...
seen39320
Исторически резерват Абритус – Разгард
2015-03-14
Археологическият резерват “Абритус” е разположен на площ от 1000 дка и се намира близо до Разград. Той е богат на паметници на римската, тракийската и средновек...
seen23153
Етнографски музей на открито Етър
2015-07-29
Първите обекти от експозицията на Етнографския музей Етъра са народни технически съоръжения, задвижвани с вода. Сега водата на р.Сивек чрез отведена вада задвиж...
seen47317
Архитектурен резерват Старо Стефаново
2015-07-29
Интерес за любопитния на посетител на село Старо Стефаново са 1300 - годишното дърво цер, църквата "Рождество Пресвета Богородица", Поповото мостче и др. В окол...
seen6028
Златоград
2015-03-14
Най-южният град в България. Намира се в област Смолян. Прославя се с песента за Дельо Хайдутин, която се носи из Вселената. В Златоград се намира най-старата цъ...
seen16235
Страници
[1] 2