Антични забележителности в България

Подробна информация за паметници, гробници и находки от античността до средновековието в България.
Византийски град Агатоники
2015-06-05
Намира се в старото селище на с. Оряхово, общ. Любимец и е бил едно от десетте епископства подчинени на Филипополис. Сведение за този град има в Сюлеманкьойския...
seen3987
Карановска селищна могила
2015-03-17
Карановската селищна могила се намира край с. Караново, Новозагорско. Това е най-голямата селищна могила на територията на Европа. В нея са разкрити до момента ...
seen3554
Римски терми - Кюстендил
2015-07-29
В някои помещения на Римските терми в град Кюстендил са открити полукръгли ниши и басейни. Находките от керамика, игли за коса, фрагменти от оброчни плочки, как...
seen3596
Късноантична обществена сграда с мозайка
2015-03-17
Представителна зала от обществена сграда, разположена непосредствено до крепостните стени на Августа Траяна (Стара Загора). Залата е с площ 130 кв. м, с преддве...
seen2229
Римски терми - Варна
2015-07-29
Особен интерес представляват запазените части на хипокауста – удивителна конструкция за отопление на огромното съоръжнение. Цялата сграда на Римските терми е си...
seen40237
Михлюз кале (Михалич)
2015-03-15
Крепостта Михалич била разположена на стръмния южен край на Франгенското плато, на около 1.5 км северно от Аксаково. В момента местността е залесена. Заемала е...
seen4029
Късноантичен жилищен дом с мозайка
2015-03-17
Гостна зала с многоцветна подова мозайка от богат робовладелски дом в Авгута Траяна(Стара Загора). Ноподобява пъстър килим с богатата фигурална композиция, орга...
seen2327
Античен театър - Пловдив
2015-07-29
Античният театър в Пловдив е построен от Марк Аврелий през II в. Той е най-впечатляващата постройка от Римско време, запазена до наши дни. Високото качество на ...
seen32475
Античен форум – Стара Загора
2015-07-29
Античния форум в Стара загора е уникалното за античната архитектура съоръжение е строено не по-късно от ІІІ в. Зад него е разкрита южната фасада на градските те...
seen2524
Резерват „Никополис ад Иструм“
2015-07-29
Първоначално Никополис ад Иструм е в границите на провинция Тракия. В началото на 193 г. градът е прехвърлен към провинция Долна Мизия. В градската му територия...
seen2498
Античен стадион - Пловдив
2015-07-30
През римската епоха, когато бил разцветът на Филипопол, в Античния стадион е събирал 30 000 души и са се провеждали Кендрийски и Александрийски игри, в чест на ...
seen5108
Неолитни жилища - Стара Загора
2015-03-14
В специална защитена сграда в Стара Загора са експонирани две уникални жилища от неолита от средата на VI в. пр.Хр., консервирани с инвентар и покъщнина (най-за...
seen18805
Страници
[1] 2