Реки в България

Река Канагьол
2015-03-14
Канагьол е река в Лудогорието и Добруджа, приток на Дунав. Извира от Самуиловските височини. Тече в североизточна посока. Влива се в крайдунавското езеро Гърлиц...
seen3068
Канина река
2015-03-14
Канина река е ляв приток на Места. Извира от родопския рид Дъбраш в близост до село Ковачевица. Известна е с трите вира, които формира....
seen2134
Река Караагач
2015-06-04
Караагач е река в Югоизточна България, протича южно от град Китен на територията на Община Царево. Образува дълбок естуар при вливането си в Черно море, които н...
seen3904
Река Конска
2015-03-14
Река Конска или Граовска е река в Западна България, извираща от Завалската планина и вливаща се в река Струма. Дължина на реката е около 30-40 километра. Влива ...
seen2257
Кочанска река
2015-03-14
Кочанската река извира от карстов извор северно от село Кочан. Тя преминава през центъра на Кочан, покрай село Жижево и на границата с Гърция се влива в река До...
seen1797
Река Крумовица
2016-09-26
Крумовица е река в Южна България, десен приток на река Арда. Изворите ѝ са на около 5 км южно от с. Аврен, откъдето тръгва с името Авренска река (също и Дълбоко...
seen3216
Река Лом
2015-03-14
Лом е река в Северозападна България, десен приток на река Дунав. Извира от подножието на връх Миджур (2168 метра) - най-високият в Западна Стара планина. Тече о...
seen3160
Луда Камчия
2015-03-14
Луда Камчия е река и най-големият приток на река Камчия. Има дължина 201 км и 1612 км² водосборна област....
seen2596
Луда Яна
2015-03-14
Луда Яна е река в Южна България, приток на Марица, в която се влива при село Синитово, Пазарджишко. Дължината на реката е 74 км. ...
seen3668
Луда река
2015-03-14
Луда река извира от южните склонове на Източни Родопи, намиращи се в северната част на Гърция. В района на селата Горно Луково и Долно Луково, община Ивайловгра...
seen2129
Река Лудна
2015-03-14
Лудна е река в североизточна България. Намира се близо до село Кривица,област Разград....
seen1758
Малък Искър
2015-03-14
Малък Искър е река в Западна България, най-големият приток на Искър. Извира от връх Свищи плаз в Етрополска Стара Планина и преминава последователно през град Е...
seen1659