История >> Български владетели

Български владетели - канове (ханове) и царе

Петър ІІ Делян (1040-1041)
2015-03-17
Петър Делян е син на Гаврил Радомир, роден от дъщерята на маджарския крал, която била изпъдена преди раждането му. През 1018 г., вече 17-годишен младеж, Петър Д...
seen1655
Петър ІІІ (1072)
2016-09-26
Второто голямо освободително въстание на българите било подготвено от първенците на Скопие, начело с Георги Войтех, който произхождал от кавхански род. По насто...
seen1612
Цар Петър ІV (1185-1197)
2015-04-23
Петър е най-възрастния от тримата братя, водачи на освободителното въстание на българите в края на ХІІ в. Кръщелното му име било Теодор, но се среща и името Ка...
seen3778
Цар Иван Асен І (1190-1196)
2015-04-23
Иван Асен І е един от водачите на освободителното въстание на българите през 1185 г., на когото съвременниците приписват изключителната заслуга за възстановяван...
seen4139
Цар Калоян (1197-1207)
2015-04-23
Калоян е третият от братята, застанал начело на освободителната борба против византийското робство. През 1187 г. Калоян е трябвало да отиде заложник в Константи...
seen6837
Цар Борил (1207-1218)
2016-09-26
Борил бил съперник на цар Калоян. За да придаде законност на своята власт, Борил се оженва за жената на Калоян, куманката Целгуба. Синовете на Иван Асен І – Ива...
seen3405
Цар Иван Асен ІІ (1218-1241)
2015-04-23
Иван Асен ІІ е най-големият син на Иван Асен І от брака му с царица Елена. След убийството на Калоян, Иван Асен І и Александър (синове на Иван Асен І) избягали ...
seen9130
Цар Михаил Асен (1246-1256)
2015-03-17
Михаил Асен е син на Иван Асен ІІ от брака му с Ирина Комнина, дъщеря на епирския владетел Теодор Комнин. Идването на престола било подготвено от неговата майка...
seen4554
Цар Коломан ІІ Асен (1256)
2015-03-17
Коломан ІІ бил син на севастократор Александър, братът на цар Иван Асен ІІ и бил пряк потомък на Асеневия род. След 1254 г. болярството било настроено враждебн...
seen2300
Цар Константин Асен (1257-1277)
2015-03-17
Преди да стане български цар, Константин Асен бил измежду най-могъщите феодални владетели в Югозападна България. Личността му изпъква след 1256 г. , когато спо...
seen4066
Цар Ивайло (1277-1280)
2015-04-23
Ивайло принадлежал към най-унизените слоеве на народа ни, обречени да преживяват с цената на непрекъснат труд и унижения. Родното му място било в предпланините ...
seen4292
Цар Иван Асен ІІІ (1279-1280)
2016-09-26
Иван Асен ІІІ е син на цар Мицо и Мария, дъщерята на Иван Асен ІІ. Притеснен от успехите на селското въстание, византийският император Михаил VІІІ Палеолог изпр...
seen1403
Страници