Крепости и калета в България

Крепост Урвич
2015-06-04
Крепостта Урвич се намира близо до с. Панчарево, на няколко километра от днешна София. Тя е построена върху стръмен рид, отвсякъде заобиколен от водите на река ...
seen1661
Деспот- Славова крепост
2016-09-26
На километър от днешното живописно градче Мелник се намират останките от Деспот-Славовата крепост, известна още и с името Мелнишка. Следи от нея са открити в ос...
seen4322
Крепост Твърдица
2015-06-04
На няколко километра от град Твърдица, Сливенско, по пътя за гр. Елена се намират останките на древната крепост Градище. Предполага се, че името си град Твърдиц...
seen1850
Крепост Русокастро
2015-06-04
До с. Желязово в Бургаския край се намират руините на древната крепост Русокастро, известна и с българското си име Червена Крепост. Това име й е дадено заради ч...
seen2191
Крепост Констанция
2015-06-04
В околностите на днешния Симеоновград, в местността Асара, на десния бряг на река Марица се намират руините на една от най-забележителните крепости в рамките на...
seen1669
Крепост Овеч - Провадия
2015-08-03
Крепост Овеч е разположена на високо скално плато, на 130 м над околния терен и днешния град Провадия, като 30 м от тях са отвесни скали. Достъпна е само по еди...
seen15897
Крепот Беаднос
2015-06-04
Крепостта Беаднос се намира в Родопите над с. Беден. Историческите сведения казват, че крепостта, заедно с още няколко родопски твърдини били подарени от Ана Са...
seen1776
Михлюз кале (Михалич)
2015-03-15
Крепостта Михалич била разположена на стръмния южен край на Франгенското плато, на около 1.5 км северно от Аксаково. В момента местността е залесена. Заемала е...
seen2939
Раховец / Ряховец
2015-03-14
Крепостта „Ряховец” отстои на 3 км западно от град Горна Оряховица и около 7 км северно от старата столица Търновград. Крепостта датира то ІІІ-ІV в. и е построе...
seen1847
Трапезица
2015-06-04
Трапезица е втората по значение крепост в столицата Търновград, наричана през XII - XIV в. "славният град Трапезица". Разположен е на десния бряг на р. Янтра, н...
seen3483
Калето при с. Съдиево
2015-06-04
Крепост Калето на 3.4 км. североизточно от с. Съдиево....
seen2390
Хисаря край с. Караново
2015-06-04
Крепост Хисаря на 1.7 км. северозападно от с. Караново....
seen2516