Резерват Арбанаси

Информация | Kарта
seen
38952
facebook
Резерват Арбанаси

Летописът на Арбанаси започва с фермана на Сюлейман Великолепни от 1538 г., с който подарява земите на сегашните селища Арбанаси, Лясковец, Горна и Долна Оряховица на Великия везир Рустем паша, зет на султана.

Арбанаси достига своя икономически разцвет през втората половина на ХVІІ в. и до края на ХVІІІ в. Тогава селото имало над 1000 къщи, а населението му се състояло от най-видни търговски фамилии. Развити са били медникарството и златарството. Тук са отглеждани и копринени буби и произведената коприна се изнасяла за в Цариград и Италия. Мнозина от арбанашките търговци продавали дори в Багдат, Индия и Персия. Продавали месо, лой, кожа и др., а на връщане докарвали коприна, кадифе, подправки и др.

В края на ХVІІІ в., в резултат на кърджалийските нападения през 1792 г., 1798 г., 1810 г., Арбанаси е ограбвано и опожарявано, епидемията от чума и холера довършват това, което е пощадено от разбойниците и огъня. В резултат на това най-богатите търговци се изселват във Влашко и Русия.
Днес в Арбанаси са запазени 144 къщи, 5 църкви и 2 манастира поразяват със своята красота.

Къща от Арбанаси
Къщи от Арбанаси
Къща от Арбанаси
Арбанаси - къща и каменна стена
Арбанаси - къща и каменна стена
Арбанаси - чешма
Гласувай:
Рейтинг 1 от 1 гласа