Крепост Овеч - Провадия

Информация | Kарта
seen
16524
facebook
Крепост Овеч - Провадия

Останките от древната крепост Овеч се намират близо до днешния град Провадия. Според историците крепостта е построена като византийско укрепление срещу нахлуващите от север племена.

По-късно, вече в рамките на Българската държава, крепостта е била една от най-мощните в Източна България и играе важна роля в историята на държавата. Свързва с много битки и войни по време на Първото и Второто Българско Царство.

Овеч е разположена на високо скално плато, на 130 м над околния терен, като 30 м от тях са отвесни скали. Достъпна е само по един скален зъб, дълъг 50 м и широк само две крачки. На скалния зъб има изкоп, дълбок 4-5 м и широк 8-10 м. Над него бил спускан подвижен мост. Сега са запазени само входната порта и каменната стена край нея. С тесен провлак крепостта била свързана с друго плато – Табиите. Легендите разказват, че в карстовите пещери под крепостта имало огромни запаси от жито и храна, с които се изхранвали жителите на града при обсада.

Крепостта е била превземана многократно от византийци, рицари и турци. Тук през 1366 година по заповед на цар Иван Александър са затворени трима от рицарите на граф Амедей VI Савойски, между които и маршалът на Бургундия. Те били пленени от войските от Овеч, които взели участие в боевете за защита на Варна от рицарите.

Днес са запазени само част от стените на укреплението, но и те са достатъчни, за да си създадем представа за значимостта и мащаба му. Една от туристическите атракции е кладенец, дълбок 80 метра, от който крепостните защитници са се снабдявали с вода.

Изглед към крепост Овеч
Изглед към крепост Овеч
Пътят до крепост Овеч
Входа на крепост Овеч
Пътят след входа на крепост Овеч
Остнаки от Овеч
Останки от крепост Овеч
Стълби до крепост Овеч - Провадия
Изглед към входа на крепост Овеч - Провадия
Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа