Крепости в България >> Крепост Констанция

Крепост Констанция

Информация | Kарта
seen
1816
facebook

В околностите на днешния Симеоновград, в местността Асара, на десния бряг на река Марица се намират руините на една от най-забележителните крепости в рамките на България – Констанция.

От проученото до момента става ясно, че крепостта е възникнала като укрепен град още през IV в.пр.н.е. и се развива и просъществува чак до XIII век. Древните историци говорят за града като за добре укрепен и богат военноадминистративен и църковен център, с плодородни земи и добър поминък. В много исторически хроники се споменава плодородието на земите около крепостта и добрият добив, който дават.

Археологическите разкопки са разкрили дебели 3 метра зидове и система от подземни тунели. Историците смятат, че градът е бил един от най-големите и важните в Северна Тракия.

За пръв път Констанция попада в българските предели при хан Крум. Крепостта се споменава и при походите на Калоян за освобождаване на българските земи от Византия.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа