още забележителности >> Данов хълм - Пловдив

Данов хълм - Пловдив

Информация | Kарта
seen
3071
facebook

Данов хълм /Сахат тепе/ се намира в центъра на Пловдив, западно от Главната улица. Скален съства - сиенит. Има сравнително беден флористичен съства, поради по-малката си площ и близостта му с центъра на града. Естествените тревисти растения са заменени с рудерални видове - врабчови чревца, разклонена боянка, разперена метличина и др. От естествената растителност - отделни видове драка, мъждрян и хинап. Богато представени са птиците - гугутка, синигер, славей, щиглец.

Още от времето на Османската империя на хълма се извисява Часовниковата кула. Най-ранните сведения за нея са от 1623 г. В сегашния си вид е построена през 1812 г. и е висока 17,5 м. През 1883 г. в нея е поставен нов голям часовник, изработен във Виена, който и до днес отброява часовете с камбанен звън.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа