още забележителности >> Хълм Бунарджика - Пловдив

Хълм Бунарджика - Пловдив

Информация | Kарта
seen
2762
facebook

Намира се в централната градска част на град Пловдив.
На върха му се намира паметникът "Альоша".
През годините хълмът е бил пряко или косвено подложен на човешко въздействие, в резултат на което първичната растителност е унищожена и много видове са изчезнали.
Само във високите скалисти части все още се срещат отделни екземпляри от първоначалните масови видове: червена хвойна, южна копривка, пистация, елшовиден зърнастец, хинап, румелийска жълтуга.

От животинските видове може да се наблюдава зелената крастава жаба и кафявата крастава жаба, зеленият гущер, стенният, нощният и късокракият гущер. От бозайниците - невестулка, черен пор и къртица. От птиците доминиращи са гугутка, чухал, синигер, ушата сова, щиглец.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа