Мавлеви хане - Пловдив

Мавлеви хане - Пловдив

Информация | Kарта
seen
2874
facebook

Дервишкият манастир Мавлеви хане в Пловдив е единствената мюсюлманска култова сграда, построена във високата част на пловдивското Трихълмие.Той принадлежал на персийската религиозна общност от Ордена на танцуващите дервиши, или т.нар. мавлевии.

Манастирският комплекс Мавлеви хане включвал молитвен дом – джамия, зала за ритуалните танци на дервишите и жилищни постройки. В края на ХІХ век манастирът бил изоставен и от него оцеляла единствено голямата зала за ритуални танци.

Постройката е градена в началото на XIX век и има приблизително квадратна форма с размери 14 на 16 метра. Вътрешното пространство на залата е оформено от осем стройни дъбови колони, които носят осмостенен отстъп на обкования с дъсчена обшивка таван на сградата. Отстъпът е осъществен с измазан холкел, който е изписан с гирлянди и осем медалиона с цитати от Корана между тях.

Средата на тавана се заема от богато разработено резбарско слънце. Сградата е стъпила върху висок каменен цокъл откъм източната страна, а през подземната и част преминава сектор от старата акрополна крепостна стена.Тя е част от преправките на крепостта през VI век, извършени по времето на император Юстиниан.

След успешна реставрация още преди три десетилетия сградата Мавлеви хане е преустроена като ресторантски комплекс в ориенталски персийски стил, носещ едно от старите имена на Пловдив – Пълдин.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа