Констанция

Информация | Kарта
seen
1904
facebook

Прочутата крепост Констанция се е намирала в местността Асара край днешния Симеоновград, на десния бряг на река Марица. Тази крепост се оформя като един от най-големите и стари градове в Северна Тракия, съществувал от IV в. пр. н.е. до началото на XIII в. Ясно личат яки зидове, дебели около три метра. Входът на крепостта е от север. При разкопки на крепостта са намерени подземни тунели с разклонения. Ролята на Констанция като крупен военноадминистративен, църковен и стопански градски център нараства твърде много през ХІІ в. Арабският писател Идриси пише, че Констанция е бил голям и добре населен град и имал земеделски култури и многобройни обработени полета. Градът е бил завладян за първи път от кан Крум вероятно през 812 или 813 г.

Крепостта Констанция е превзета отново на 24 март 1201 г. от цар Калоян, като част от кампанията за пълното освобождаване на българските земи от Византия, след което той насочва усилията си към Варна.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа