Природни паркове резервати в България

Резерват Червената стена
2015-03-14
"Червената стена" е типичен ботаничен резерват, създаден да съхрани флористичното богатство на Чернатишко-Преспанския район в средния дял на Родопите. Резерватъ...
seen6154
Резерват Яйлата - Камен бряг
2015-03-14
На 2 км южно от Камен Бряг, област Добрич и на 18 км североизточно от Каварна се намира Националният археологически резерват “Яйлата”. Предтавялва приморска тер...
seen4705
Биосферен резерват Козя стена
2016-09-26
Обявен през 1987 година в землището на с. Чифлик – Троянско. Общата му площ е 904,3 ха. Създаден е с цел опазване на ендемичния вид еделвайс и естествени елови ...
seen1453
Биосферен резерват Камчия
2015-03-14
Обща информация Разположен е непосредствено до Черно море покрай устието на Камчия. Общата площ на резервата е 842,1 ха. "Камчия" е обявен за резерват с цел да...
seen2403
Тауклиман - Каварна
2015-06-04
Тауклиман (Птичия залив) е името на малко езеро в северната част на българското Черноморие край град Каварна.По време на сезонните миграции езерото се изпълва с...
seen4866
Природен парк Българка – Габрово
2015-06-04
Българка е името на природен парк в България. Паркът е разположен по северните склонове на Стара планина и заема територии в централния и източния дял на Стара ...
seen2452
Боатин
2015-06-04
Типичен горски резерват в Златишко - Тетевенския балкан, Стара планина, Ловешки окръг. Обхваща височини от 900 до 2000м. В ниските части растат букови гори (90%...
seen3206
Алея Баш бунар - Ловеч
2015-06-04
Алея Баш бунар е на левия бряг на река Осъм и следва нейните извивки по протежение на 2 км. Този парк е любимо място за отдих и развлечение на хората от Ловеч, ...
seen3416
Парк Стратеш  - Ловеч
2015-06-04
Парк Статеш обхваща площ от около 1000 дка в североизточната част на града. Носи името на хълма, върху който е разположен.Първоначално строителството започва пл...
seen4823
Каньон „Сухата река”
2015-06-04
Суха река започва с три ръкава от Франгенското и Добруджанското плато. Долината й е врязана в сарматските варовици на Добруджанската плоча и на места представля...
seen4283
Резерват Балтата
2015-06-04
Резерват Балтата е разположен в лонгозната гора по долното течение на р. Батова(землището на с. Оброчище, Балчик). Това е най-северно разположената в Европа лон...
seen3174
Местност Игликина поляна
2015-06-04
Намира се в местност ”Кайрака”, област Търговище на площ от 8,3 ха и е обявена за защитена територия и е естественото находище на лечебна иглика, растителен вид...
seen2455
Местност Петка балкан - Търговище
2015-06-04
Обявена е за защитена територия за съхранение на вековна церова гора на площ 5,4 ха в местността ”Бабаконду”, землище с. Братово, област Търговище.Защитената ме...
seen3393
Защитена местност Урумово лале
2015-06-04
Заема каменист, силно варовит стръмен склон, землище с. Пайдушко, област Търговище. Под защита се намира естествено находище от 12,0 ха на растителния вид Урумо...
seen3705
Идиризова кория - Търговище
2015-06-04
“Идиризова кория” са група от седемнайсет вековни цера със средна възраст 150 години до село Дългач, община Търговище. Там също се намират и "Четирите цера”, пр...
seen3472
Местност Парка - Търговище
2015-06-04
На 7 км южно от Търговище, при входа на Търговищкия проход, е разположена местност “Парка”. Красивата природа, минералният извор и удобният първокласен път от С...
seen3850
Страници