За реклама

Позиция
Големина
Схема
Импресии/ месец
Цена/ месец
Банер 1
160 x 80 px
40 000
40 лв
Банер 2
160 x 160 px
40 000
60 лв
Банер 3
250 x 125 px
40 000
80 лв
Банер 4
250 x 250 px
40 000
160 лв
VIP линк
линк
дясна колона
40 000
30 лв
ВАЖНО:
- цените са с опростена фактура
- реклама за 3 месеца 5% отстъпка
- реклама за 6 месеца 10% отстъпка
- реклама за 12 месеца 15% отстъпка

Контакти:
Пюър България ЕООД - Варна
GSM 0899 439 464
E-mail: infoweb@purebulgaria.com
Skype: alexander6218