Резервати в България >> Резерват Бистришко бранище

Резерват Бистришко бранище

Информация | Kарта
seen
2416
facebook

Резерватът "Бистришко бранище" е биосферен с площ 1177,2 ха. През 1977 год. Е влючен в листата на ЮНЕСКО като биосферен резерват.

Резерватът е разположен върху източния склон на Витоша, под върховете Малък и Голям Резен и Скопарник. Той обхваща горните течения на Бистришка и Янчевска река, които извират от каменните грамади под споменатите върхове. Неговата най-висока точка е 2286м, а най-ниската - 1430 м. Той е дълъг около 4.5 км, а ширината му е около 3км.
Горите обхващат около 51% от неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади. Преобладаващ е смърчът с примес от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, офика, ива и много рядко ела и бяла мура. Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 години, с диаметър до 1.30м.

От тревните видове могат да се срещнат лазаркинята, заешкият киселец, вранското око, ежовчето и мн. други. На няколко изолирани места се срещат и групи от клек, остатъци от някогашния клеков пояс в планината. В сенчестите смърчови гори могат да се видят сапрофитни растения - орхидея и самострък.

Движението през резервата е разрешено само по маркираните пътеки от х. Алеко за Бистрица. Бистришко бранище обхваща водосборните басейни на реките Бистрица и Янчевска между 1400 и 2300 м.н.в. Уникални не само в резервата, но и в целия парк са каменните реки, които представляват безразборно натрупани големи скални късове с разнообразна форма. В момента резерватът претърпява естествена екологична катастрофа - вече почти цялата гора е мъртва след инвазията на корояда Ips Typographus. Паразитът се е разпространил и в буферната зона и се явява заплаха за цялата смърчовата популация във Витоша.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа