Резервати в България >> Национален парк Рила

Национален парк Рила

Информация | Kарта
seen
1968
facebook

Съгласно заповедта, Национален парк Рила е с обща площ – 16 222,1 хектара от Рила планина, от която 16 132,7 хектара гори и 89,4 хектара високопланински ливади и пасища.

Резерватите представляват 20% от общата територия на Парка. В тях обект на строга защита са биотични комплекси с висока консервационна значимост. Резерватът “Парангалица” и част от “Централен Рилски резерват” са вписани в Списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО в рамките на програмата “Човек и биосфера”.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа