Реки >> Река Тунджа

Река Тунджа

Информация | Kарта
seen
8928
facebook

Тунджа е река в България и Турция. Поречието ѝ се намира в Източнобеломорския водосборен район. Река Тунджа е най-големият (ляв) приток на река Марица, който се влива в нея на турска територия. Тя извира от централната част на Стара планина, и по точно южно от връх Юрушка грамада в Калферската планина. Близо до град Ямбол протича право на изток и там прави завой на 90 градуса и поема в южна посока, която запазва до вливането си в река Марица. Дължината ѝ до границата е 350 км (обща дължина 390 км) и има около 50 притока, от които по-големи са Мочурица, Поповска, Синаповска и др.

Поречието на река Тунджа обхваща от запад Казанлъшкото и Сливенското поле с ограждащите ги до водоразделната линия Старопланинска и Средногорска част, а на юг — Ямболското и Елховското поле и областта на ограждащите ги до водоразделната линия части от Св. Илийските и Манастирските възвишения от запад и Бакаджиците и Странджа планина от изток. Водосборната област на река Тунджа до границата е 7884 км². По течението на реката са изградени 2 големи язовира - язовир Копринка и язовир Жребчево.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа