Реки >> Рилска река

Рилска река

Информация | Kарта
seen
2870
facebook
Рилска река е ляв приток на река Струма. Извира от Рибните езера в планината Рила. В горната си част образува дълбока и стръмна долина в планината, преминава през терасовидното Кочериновско поле и се влива в река Струма. Приета е за граница между три дяла на планината Рила — Северозападен, Централен и Югозападен. Дължината на реката е 51 км., водосборен басейн 392 km2, среден годишен отток 6,2 м3, /сек.
На реката са разположени Рилският манастир и градовете Рила и Кочериново. В долното си течение реката, бидейки българо-османска граница от 1878 до 1912 година, е северна граница на историкогеоргафската област Македония.
Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа