Реки >> Река Върбица

Река Върбица

Информация | Kарта
seen
2675
facebook

Върбица е река в Южна България, най-дългият и пълноводен приток на река Арда. Протича изцяло на територията на България, в областите Смолян и Кърджали.

Площта на водосборната област на Върбица е 1203 км2, дължината 98 km, средният и наклон е 11 ‰, коефициентът и на извитост е 2,40 (най-висок за целия водосборен басейн на Арда). Река Върбица е една от най-поройните реки в цяла България.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа