Гоце Делчев

Информация | Kарта
seen
1435
facebook
Гоце Делчев

„Отцѣпленията и разцѣпленията никакъ да не ни плашатъ. Действително жалко е, но що можемъ да правимъ, когато си сме българи и всички страдаме отъ една обща болѣсть! Ако тая болѣсть не сѫществуваше въ нашитѣ прадѣди, отъ които е наследство и въ насъ нѣмаше да попаднатъ подъ грозния скиптъръ на турскитѣ султани...“

Гоце Делчев

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа