Резервати в България >> Природен резерват Балабана – Елхово

Природен резерват Балабана – Елхово

Информация | Kарта
seen
4423
facebook
Фаунистичен резерват в област Ямбол, близо до град Елхово, на левия бряг на река Тунджа и разположен на площ от 84,7 ха във вековните лонгозни гори. Създаден е с цел да се запазят гнездилищата на една от малкото колонии на малка бяла гривеста и нощна чапла. Има извънредно много гнездилища на чапли. Има също и гнезда на блестящ ибис и колхидски фазан. През 1984 г. е обявена буферна зона от 60 ха.
Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа