Резервати в България >> Местност Игликина поляна

Местност Игликина поляна

Информация | Kарта
seen
1828
facebook
Намира се в местност ”Кайрака”, област Търговище на площ от 8,3 ха и е обявена за защитена територия и е естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен режим на ползване. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколистна гора и близостта на град Търговище.
Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа