Сто туристически обекта >> Руско турска война >> Исторически музей – Плевен

Исторически музей – Плевен

Информация | Kарта
seen
26814
facebook
Исторически музей – Плевен

Музеят е един от най-добрите в страната. Разположен е във внушителна по размери и с художествено-архитектурна стойност двуетажна сграда. В музея има 24 експозиционни зали с над 180 000 музейни ценности, чрез които е разкрита историята, културата, флората и фауната на град Плевен и Плевенския край от дълбока древност до наши дни.

Тук се намира най-богатата в Европа колекция от изящно изработени кремъчни оръдия (45 хил.г.пр.хр.).

Особен интерес предизвиква пренесената оригинална част от жилище и материали от праисторическо селище от медно-каменната епоха при с.Телиш, които говорят за високо развита цивилизация през петото хилядолетие преди Христа. Художествената стойност на паметниците, разкрити в римския град Улпия Ескус (І-ІV в.) при с.Гиген и късноантичната и ранновизантийска крепост “Сторгозия” (ІV-VІ в.) край Плевен, документират високото равнище на строителството, архитектурата, материалната и духовната култура през античността. За високите достижения на средновековната българска култура говорят елегантните накити и съдове от Никополското съкровище (ХІІІ-ХІV в.).

По своеобразен начин в музея са показани традиционните поминъци, народния бит и културата през ХV-ХІХ в.


В музея има зали, посветени на Възраждането. В Плевен през 1841 г. е създадено първото в страната девическо училище, а през 1869 г. е основан от Васил Левски Първият революционен комитет.

Въздействащо е представена Плевенската епопея от 1877 г. Има много униформи, знамена, оръжие, лични вещи и др. от Руско-турската война от 1877-1878 г., които разкриват героизма и жертвената готовност на руси, румънци и българи в епичните боеве.

Природонаучният раздел представя богатото разнообразие на растителния и животинския свят в Дунавската равнина. Съвременната флора и фауна е представена от десетки експонати, сред които и редица видове от Червената книга на България и Европа.

Плевен - Исторически музей
Исторически музей - Плевен
Исторически музей - Плевен
Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа