още забележителности >> Младежки хълм - Пловдив

Младежки хълм - Пловдив

Информация | Kарта
seen
4035
facebook

Младежки хълм /Джендем тепе/ се намира в югозападната част на град Пловдив. Естествено находище на редки растителни видове, между които и българските, и балкански ендемити - четинеста звъника, подуточашково клинавче, румелийска жълтуга. В него се срещат най-много първични видове, поради относитилната му изолираност, географско положение и стръмни склонове.

Растителни видове - родопска мерендея, подивяла акация, южна копривка, хинап, див рожков и др. Животински видове - зелена крастава и кафява крастава жаба, зелен гущер, смок мишкар, ушата сова, скорец, полска чучулега, черешарка, катерица, къртица и др.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа