Джумая джамия - Пловдив

Джумая джамия - Пловдив

Информация | Kарта
seen
2973
facebook

Джумая джамия е главният мюсюлмански храм в Пловдив.

При завладяването на града през 1371 г. от османците на тук била катедралната пловдивска църква Света Петка Търновкска. По времето на султан Мурад ІІ (1421 – 1451) старата сграда била съборена и на нейно място издигната днешната джамия, наречена Улу Джумая джамия – главна петъчна джамия.

Наричали я и Мурадие в чест на владетеля. Една от най-старите османски култови постройки на Балканите, Джумая джамия е сред най-големите в българските земи – внушителна правоъгълна сграда, чийто молитвен салон има размери 33 на 27 метра, изпълнена в т.нар. клетъчен градеж, показващ влиянието на византийската и старобългарската архитектурна техника.

Куполите и са девет на брой и са покрити с оловни листове. В североизточния ъгъл на главната фасада е издигнато стройно минаре, декорирано с диагонална квадратна мрежа от червени тухли върху фон от бяла хоросанова мазилка.

Удивителната стенописна украса във вътрешността на джамията е изпълнена с богата растителна орнаментика – клонки, цветове и гирлянди, между които са вмъкнати медалиони с цитати от Корана. Стенописите датират вероятно от края на XVII и началото на XIX век. Аналогии на външната и вътрешната архитектура на пловдивската Джумая джамия можем да направим с едни от най-старите османски ултови паметници в Бурса, Одрин и София, строени в периода XIV – XV век.

Днес Джумая джамия е действащ мюсюлмански храм и се посещава не само на религиозните празници, а така също и от през седмицата от мюсюлманската религиозна общност в Пловдив.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа