Археологичен резерват Червен

Информация | Kарта
seen
34642
facebook
Археологичен резерват Червен

Резерватът представлява археологически останки от средновековен български град Червен. В Червенград са били развити занаятите и търговията през ХІV век. Той се е управлявал от болярин и митрополит.

Сега личат останки то външния и зидове от вътрешния град, главната улица, постройките на митрополитската църква и болярския замък. Като символ се приема 12-метровата кула – стражница. Открити са и две водочерпещи съоръжения. Градът има 12 църкви, а в близките скали са се намирали редица скални манастири. Червен е разрушен през 1388 г. от турските нашественици.

Работно време: 9-12 и 13-17 часа

Почивни дни: понеделник и вторник


Източник:Асоциация МУЗЕЙ "ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ - Маршрути на културния туризъм" - 2004 г.

Крепостта Червен съществувала още от римско време, но нейната роля и значение били особено големи през Втората българска държава. Крепостта се издигала на висок хълм, заобиколен от 3 страни (север, запад и юг) от р.Черни Лом при дн. с. Червен, на 20 км югоизточно от Русе. Северните и южните скалисти склонове на хълма се спускат почти отвесно към реката. От тези посоки крепостта е непристъпна. Червен бил обграден от всички страни с крепостна стена, изградена от ломени камъни, споени с хоросан, дебелината на която достига 2 м.

Крепостта имала 2 порти: източна и западна. Добре запазена до днес кула защищавала западната порта. Тя има правоъгълна форма с вътрешни размери 8,60х5,50 м и външни размери 10,3х8 м. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросан. Кулата има 4 етажа – първите два с височина 1,65 м и следващите два с височина 2,80 м.

На третия и четвъртия етаж има процепи – бойници. Над четвъртия етаж, е бойната площадка със зъбери и бойници. В кулата са намерени каменни ядра, от което може да се стигне до заключението, че в нея са били разположени каменохвъргачки. На най-високата част от хълма била цитаделата на крепостта, защитена от вътрешната крепостна стена, а в североизточната и част се намирал феодалния замък. Той имал правоъгълна форма, дълъг бил 60 м и широк 30 м и заемал площ 2000 кв.м. Изграден е на два етажа.

Първоначално включвал 7 помещения, а по-късно в североизточната му част били изградени още 2 помещения. Замъкът бил пригоден за самостоятелна отбрана. Бойни кули усилвали защитните му възможности. Една от тях, укрепена с двойни стени и охраняваща достъпа до реката, откъдето черпели вода, вероятно представлявала донжон. И в замъка са намерени бойни ядра.

Източник:Българска военна история през средновековието" - БАН 1994 г.

Средновековен град Червен - изглед от крепостта
Крепостта Червен - крепостна стена
Крепост Червен - кула
Крепост Червен - кула
Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа