Общи условия за PureBulgaria

1. Общи условия
1.1. Под общото название PureBulgaria трябва да се разбира групата от 5 сайта собственост на "Пюър България" ЕООД:
PureBulgaria.com - Английска версия;
PureBulgaria.net - Българска версия;
UrlaubBulgarien.com - Немска версия;
Bolgaria24.com - Руска версия;
Bulgarie24.com - Френска версия;

1.2. Всички предлагани от PureBulgaria услуги са съобразени и могат да се използат от Потребителя единствено за дейности съобразени със законите на Република България.

1.3. Правата върху съдържанието и визията на сайта е собственост на "Пюър България" ЕООД. В случаите, когато съдържанието не е собственост на PureBulgaria, е отбелязан използваният източник.

2. Права и задължения на PureBulgaria
2.1. PureBulgaria има право да използва предоставената от потребителите контактна информация с цел известяването им за новости и събития, касаещи PureBulgaria.

2.2. PureBulgaria не носи отговорност за достоверността и пълнотата на предоставената от Потребителя информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

2.3. PureBulgaria предоставя възможност за участие и реклама на физически и юридически лица, приели условията на PureBulgaria.

2.4. PureBulgaria съдържа препратки към други сайтове, където PureBulgaria не носи отговорност за актуалността и достоверността на информацията.

2.5. PureBulgaria запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация, в това число съдържаща порнография, насилие, различен вид пропаганда, забранена от законите на Република България, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на Република България и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.

2.6. Регистрацията в PureBulgaria е доброволна. PureBulgaria не предоставя служебната информация за участващите фирми на трети лица освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите, когато това е поискано по законов ред от съответните държавни органи или са засегнати интересите на PureBulgaria.

2.7. Плащанията за услуги се приемат с датата на банковия превод.

2.8. PureBulgaria си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време.

3. Права и задължение на Потребителя
3.1. При ползване на информация от PureBulgaria за собствени нужди, Потребителят е длъжен да посочва източника на информация.

3.2. Потребителят се задължава да заплаща избраните от него платени услуги, предоставяни от PureBulgaria.

3.3. Потребителят се съгласява с общите условия при самото влизане в PureBulgaria. Той е длъжен да се запознава с всички промени, направени в общите условия.

3.4. Потребителят се съгласява с правилата за класиране на обектите в PureBulgaria описани в секция Включване на обект.

3.5. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната от него информация в PureBulgaria, като отговаря, ако тя е в противоречие със законите на Република България и международните актове. В случаите, когато съдържанието не е негова собственост, следва да посочи източника на информация.

3.6. Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането в PureBulgaria и коректно да използва данните за достъп до услугите, предлагани от PureBulgaria.

3.7. Потребител, който чрез своите действия увреди по какъвто и да е начин друг потребител, администраторите на сайта или трето лице, отговаря съгласно законите на Република България и международните актове.

3.8. Потребителят няма право да въвежда информация, накърняваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на Република България и международните актове.

3.9. Потребителят няма право да регистрира няколко профила за един и същи обект.

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за PureBulgaria, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните от PureBulgaria услуги, моля да ги изпращате на infoweb@purebulgaria.com