История >> Исторически личности

Исторически личности на България

Васил Левски
2015-03-14
"Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си." Васил ЛевскиВасил Левски е роден в Карлово на 6 юли (стар стил) 1837 г. в семейство с пет д...
seen1627
Тодор Александров
2015-03-14
"Аз съм оръдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народ. Това съм го доказал с целия си живот, като съм пожертвал за таз...
seen1841
Христо Ботев
2015-03-14
"Настане вечер - месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее - Балкана пее хайдушка песен."Христо Ботев...
seen1727
Гоце Делчев
2015-03-14
„Отцѣпленията и разцѣпленията никакъ да не ни плашатъ. Действително жалко е, но що можемъ да правимъ, когато си сме българи и всички страдаме отъ една обща болѣ...
seen1620
Даме Груев
2015-03-14
„Ние сме българи и винаги работим и ще работим за обединението на българския народ. Мислихме да създадем организация по образеца на революционната организация в...
seen1651
Генерал Иван Колев
2015-03-14
"Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия задето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним както вс...
seen1929
Иван Вазов
2015-03-14
"И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек от урва на урва и от век на век!"Иван Вазов...
seen1573
Иван Михайлов
2015-03-14
"Нека утрешните поколения знаят, защото времето отминава, а нашата преходност е налице, че ние направихме ВМРО не за да правим две Българии, а защото нямаме едн...
seen1663
Страници
[1]